Transmission

~de Kooning~   Villa Borghese    (1960)

~de Kooning~   Villa Borghese    (1960)

(via alongtimealone)

Matthew Stone